Ve školním roce 2023/2024 začínají tréninky všech skupin v týdnu od pondělí 4. září 2023:

  1. skupina Broučci a Cvrčci – atletická přípravka 1x týdně ve čtvrtek od 16:00 hod. do 17:30 hod. Čtyřicet dětí bude rozděleno do dvou tréninkových skupin Broučků a Cvrčků. Tréninková jednotka bude trvat 90 minut.
  2. skupiny Kobylky a Sršni – mladší a starší žáci 2x týdně v úterý a ve čtvrtek od 16:00 hod. do 17:30 hod. Čtyřicet dětí bude rozděleno do dvou tréninkových skupin Kobylek a Sršňů. Tréninková jednotka bude trvat 90 minut.
  3. skupina Šídla – mladší a starší žáci 3x týdně v pondělí, ve středu a v pátek od 17:00 hod. do 18:30 hod. Kapacita tréninkové skupiny je maximálně dvacet dětí. Tréninková jednotka bude trvat 90 minut.

Pokud máte zájem zjistit, do jaké skupiny patří vaše dítě, prosím kontaktujte Radka Pastyříka na 605 54 821 nebo na e-mailu.

V létě a za příznivého počasí trénujeme na Městském stadionu v Semilech (občas na ostrově, v parku a jinde v přírodě). V zimě trénujeme v tělocvičnách semilských základních škol (ZŠ F.L.Riegra a GIO Semily).

Tréninky v zimním období od listopadu do března:

Broučci a Cvrčci – čtvrtek 16:00 – 17:00 hod. gymnázium

Kobylky a Sršni – úterý a čtvrtek 16:30 – 17:30 hod. ZŠ F.L.Riegra v Řekách

Šídla – pondělí 17:30 – 19.00 hod., středa 17:00 – 18:30 hod. venku a pátek 18:00 – 19:30 hod. ZŠ F,L,Riegra v Řekách

Jak na papíry a termíny v sezóně

  • na začátku každého školního roku (v září) je potřeba vyplnit přihlášku do klubu – ke stažení.
  • na začátku každého školního roku (v září) je potřeba předložit dětským lékařem vyplněnou žádost o posouzení zdravotní způsobilosti a noví členové také vyšetření klidového EKG – ke stažení.
  • souhlas se zpracováním osobních údajů – ke stažení.
  • důležité termíny naleznete v termínové listině.

Jak na omlouvání z tréninků

Pokud se dítě nemůže zúčastnit tréninku, je nutné ho omluvit. Omluvenky zasílejte jednotlivým vedoucím skupin, ideálně formou SMS. Případně můžete využít skupinu na sociální síti Facebook.

Vedoucí skupin

skupina Broučci:  Lenka Havlová – 736 752 560 (trénink 1x týdně)
skupina Cvrčci:     Kačenka Peštová – 604 417 911 (trénink 1x týdně)
skupina Kobylky: Radek Pastyřík – 605 542 821 (trénink 2x týdně)
skupina Sršni :      Lenka Mifková – 728 249 801 (trénink 2x týdně)
skupina Šídla:  Jaroslav Mazánek – 728 772 857 (trénink 3x týdně)

Podrobnosti o možnosti přihlášek na trénink.

Venkovní tréninky při vytrvalém dešti

Naším cílem je chodit trénovat ven i za chladnějšího počasí. Trénink rušíme jen v krajním případě.

Tomu by mělo odpovídat obutí a oblečení dětí. Děti by měly mít vícevrstvé oblečení, aby mohly po úvodním zahřátí vrchní vrstvu odložit a nic je neomezovalo v pohybu.

O případném zrušení tréninku se dozvíte nejpozději 2 hodiny před začátkem tréninku prostřednictvím SMS. Pozor, trénink se ruší po skupinách a pro každou skupinu jei vždy ruší její vedoucí. Může tedy nastat situace, kdy jedna skupina trénink má a druhá nemá.

Další informace