Výkonný výbor

Radek Pastyřík – předseda
Lenka Havlová
Eliška Vodvárková (rez.)
Lenka Mifková
Tomáš Fiala

Výkonný výbor se schází na základě svolání předsedy klubu, a to minimálně jednou za měsíc a snaží se zabezpečit bezproblémový chod atletického klubu Semily.

Nejvyšším orgánem je valná hromada, která se schází minimálně jednou za rok.