Atletický klub Semily, z.s. vznikl na začátku roku 2019. Cílem klubu je poskytovat zejména dětem a mládeži všestranný atletický základ, který jim umožní postupné zdokonalování v jednotlivých pohybových dovednostech a v pozdějším věku v jednotlivých atletických disciplínách.

Aktivity jsou přizpůsobené vývojovým potřebám dětí, probíhají zábavnou formou bez přehnaného zdůrazňování výkonové motivace.

Přirozená soutěživost dětí bude podpořena účastí na sportovních soutěžích dle věkových kategorií.