Ve čtvrtek dne 1. června 2023 uspořádal Atletický klub Semily druhý ročník veřejného běžeckého závodu pod názvem Semilský jelen. Také letos se závod těšil velké účasti – na Ostrově se sešlo celkem 184 běžců, z toho 52 dospělých a 132 dětí.

Samotnému závodu předcházela prezence závodníků, oficiální zahájení a společná rozcvička dětí s trenéry Atletického klubu. Po doběhnutí jednotlivých kategorií vždy následovalo vyhodnocení pořadí a vyhlášení vítězů. Každý účastník závodu obdržel medaili s názvem a ročníkem závodu a první tři nejrychlejší navíc také pěkné věcné ceny, které do soutěže věnovalo Město Semily a celá řada místních firem.

V dětských kategoriích, které byly rozdělené na chlapce a dívky dle věkových skupin 0–3 roky, 4–6 let, 7–9 let, 10–12 let, 13–15 let a 16–17 let, závodily děti Atletického klubu, ale zapojili se i další jednotlivci. Jejich tratě v délce od 50 m do 2 000 m prakticky kopírovaly stezky ostrova.

Běhy zahájily děti narozené v letech 2020 a mladší v doprovodu rodičů. Starší děti již běžely samy, maximálně za pomoci navigace předběžce. Dětské kategorie uzavírali závodníci narození v roce 2006.

Dospělí běžci v kategoriích do 39 let a nad 40 let měli stejnou trať: pětikilometrovou „osmičku“ podél řeky Jizery s výběhem nejdříve do Řek a v druhé části závodu pak na Kruha k tenisovým kurtům. Start a cíl závodu byl opět na Ostrově – diváci si tedy přišli na své a mohli své favority aktivně podporovat.

Nejlepšího času (16:43) dosáhl v závodě dospělých Adam Malý z AC Turnov, následován Jiřím Čivrným z BK Semily (17:01) a Miroslavem Balatkou z SKP Kornspitz Jablonec (18:23). Z žen doběhla první stejně jako vloni Simona Jiřičková z Rádla s časem 21:07.

S organizací závodu pomáhali kromě našich trenérů, jejich rodin a přátel také žáci a pedagogové Střední školy v Semilech.

Závod splnil naše očekávání – počasí nám přálo a účast byla opět skvělá. Běh plánujeme pořádat v tomto termínu každým rokem a doufáme, že se pro semilské i přespolní běžce stane tradičním.

SEMILSKÝ JELEN 2023