Vážení rodiče,

v únoru jsme mezi vámi udělali anketu, abychom zjistili, zda byste měli zájem o letní pobytové atletické soustředění pro děti navštěvující tréninky atletického klubu . Zájem byl značný, proto jsme se rozhodli soustředění uspořádat, a to v avizovaném termínu od soboty 24.07.2021 do pátku 30.07.2021. Jako místo soustředění jsme vybrali pěkné městečko Choceň – není to daleko, město je zhruba velké jako to naše, je v něm spousta zeleně a parků a měli bychom zde výborné zázemí. Bydleli bychom na Domově mládeže zdejší střední školy – jak ubytování vypadá můžete vidět na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=mM7tComcDA0&ab_channel=OAaSO%C5%A0CRChoce%C5%88. Zde bychom se i stravovali (snídaně, oběd, večeře). Místa již máme zarezervovaná. Atletický stadion je asi 2 minuty od ubytování a máme jej zamluvený na každý den. Zdejší atletický oddíl je zhruba stejně velký jako náš se zaměřením na děti stejné věkové kategorie.

Soustředění by bylo opravdu atletické – tj. každý den (s výjimkou dne volna) bychom dopoledne trénovali a odpoledne by byla jiná pohybová aktivita, koupaliště, hry a zábava.

Cena za týdenní soustředění je 4.000,- Kč (náklady na dítě jsou ještě o něco vyšší) a zahrnuje ubytování, 3x denně stravu + svačinky na dopoledne i odpoledne a celodenní pitný režim, dopravu tam a zpět, pronájem stadionu, poplatky za vstupy, památeční tričko.

Pokud se Vaše dítě soustředění zúčastní, zaplaťte zálohu ve výši 1.500,- Kč do 31. 05. 2021 na účet č. 115-8564840247/0100. Do zprávy pro příjemce napište „jméno příjmení – soustředění“. Zároveň pak vyplněnou přihlášku odevzdejte na tréninku nebo na recepci či do schránky Sportovního centra v Semilech.

Zúčastnit se mohou pouze děti navštěvující tréninky atletického klubu.

Vše samozřejmě pokud budou tyto akce povoleny, v což pevně věříme.

Informace k letnímu atletickému soustředění 2021