Vážení rodiče,
od 5.10. 2020 platí v Česku nouzový stav, který s sebou přináší daleko větší postihy za porušení různých zákonů, nařízení atd. Současně začíná platit krizové opatření vlády ČR s různými omezeními, která se dotknou i nás. I přesto bychom rádi zachovali tréninky ve venkovních prostorách.

Všechny děti, které odevzdaly potvrzení o zdravotní prohlídce a zaplatily na první pololetí, jsme registrovali u Českého atletického svazu. Z pohledu nových nařízení jsou naše tréninky potom tréninky organizované pod hlavičkou sportovního svazu a děti provozují výkonnostní sport. Tedy jejich tréninky nebyly zrušeny od 5.10. 2020 v rámci zavedených opatření, ale musí dodržovat nařízená opatření.

Pokud vaše dítě nemá zaplaceno nebo nemá doloženou zdravotní prohlídku, nemůže se zúčastnit tréninkových jednotek, protože nemohlo být registrováno u atletického svazu.

Nově zavedená omezení:

  • skupina o maximálně 20 osob v jedné tréninkové skupině a maximálně 130 lidí na stadionu
  • nově není možno trénink sledovat jako divák, protože sportoviště musí být bez diváků. Jsme si vědomi, že na městský stadion je vidět i z veřejných komunikací nebo z přilehlé restaurace, přesto vás žádáme, abyste se nezdržovali na stadionu v době tréninku.
  • každé dítě musí mít vlastní pití
  • nářadí bude vždy vydezinfikováno před použitím, děti nesmí pomáhat s nářadím, aby se nepotkávaly různé skupiny
  • neposílejte děti na trénink, pokud jsou nemocné
  • neposílejte děti na trénink, pokud se děti mohly setkat s někým v karanténě

Prosím poučte děti, že v případě nedodržení pravidel budeme nuceni tréninky zrušit, abychom neriskovali postih za nedodržování pravidel v nouzovém stavu.

Chápeme, že některá opatření jsou v našem prostředí těžko vymahatelná (například zákaz vstupu na sportoviště pro diváky) ale věříme, že naším společným cílem je, aby děti mohly sportovat, a s těmito novými pravidly se popereme.

Děkujeme, že nám pomůžete udržet atletické tréninky v chodu.

Jak budeme trénovat od 5.10. 2020