Poslední červencový týden pořádal Atletický klub Semily příměstský tábor pro své členy. O 32 dětí ve věku 6-13 let se staralo každý den 8 trenérů a připravilo jim opravdu pestrý program.

Týden pohybu začal běžeckými hrami na semilském stadiónu, odpoledne si děti ověřily svou zdatnost při výstupu na věž kostela a v muzeu hledaly poklad. Počasí bylo krásné, a tak oba další dny vedla cesta na koupaliště, ale koupání následovalo až po splnění úkolu: v úterý to bylo zdolání trasy od vlakové zastávky v Libštátu do Kruhu, ve středu cestou z SC přes Kamínku do Chuchelny zase plnění různých úloh. Čtvrtek nabídl dětem pobyt u koní na Muchově. Po tanečním začátku následoval taneček jiný – někdo dostal do ruky vidle, jiný se chopil kolečka a všichni si mohli vyzkoušet, jaká je práce na koňské farmě, jízda na koni byla pak zaslouženou odměnou. Jízdárna bez koní se po obědě stala kolbištěm dětských týmů v různých soutěžích. Páteční dopoledne si malí atleti vyzkoušeli, jaké to je trénovat na krásném a udržovaném stadionu AC Turnov. Obě skokanská doskočiště i dráha posloužily především k nácviku techniky. Odpolední pobyt na Ostrově v Semilech mohl každý trávit po svém, někdo se koupal v Jizeře, někdo odpočíval a jiní budovali hrázku z dřevěných kostek na náhonu.

Celý týden proběhl bez úrazů a v ideálním počasí. A navíc přinesl to, nač v individuálním sportu není moc příležitostí: spolupráci dětí ve věkově rozmanitých skupinách. Až se malí atleti vrátí po prázdninách na dráhu, bude to opravdový tým.

Semilští atleti v létě nezahálejí – příměstský tábor 07/2020