Zda uspořádat příměstský tábor jsme váhali opravdu jen chvilku, protože jarní prázdniny byly příležitostí lépe se poznat s našimi malými atlety. Společně jsme trávili tři dny od ranních do odpoledních hodin a dny to byly opravdu rušné. Většina času byla naplněna pohybem.

Každodenní program byl rozdělen do několika částí – dopoledne jsme začínali atletikou ve velké hale a po svačince ji vystřídal stolní tenis, různé hry a sauna, vše v prostorách SC.  Po vydatném obědě si děti odpočinuly u filmu nebo kreslení a pak následoval přesun na odpolední neatletický blok. Florbal vystřídalo druhý den seznámení s judem a poslední den si děti vyzkoušely lezení po umělé horolezecké stěně a chůzi po slacklině. I odpolední aktivity měly kvalitní odborné vedení, probíhaly ve spolupráci s trenéry oddílů florbalu, juda a s učiteli GIO Semily.

A co jsme dozvěděli o dětech?

  1. že jsou šikovné
  2. že je pohyb baví
  3. že se vůbec mezi sebou nehádaly
  4. že každý den potřebovaly o trochu větší svačinu
  5. že jsou asi unavitelné (další dny by to snad už prokázaly!)

A co jsme se dozvěděli o sobě?

  1. že nás to s dětmi bavilo
  2. že jsme unavitelní (bylo jasné od prvního dne)

Byla to prostě BOMBA (děti vědí)!

 

Příměstský tábor