Děti budou provozovat pohybové aktivity s důrazem na všestrannost, včetně soutěží a závodů pro příslušnou věkovou kategorii. Děti budou registrovány na ČAS, a mohou se tedy účastnit celé řady mládežnických atletických soutěží. Klub je registrován u České unie sportu, která hradí dětem úrazové pojištění.

Tréninky

Tréninky budou probíhat jednou týdně, a to ve čtvrtek od 15.30 do 16.30 hod. V zimním období se budou tréninky konat ve spodní tělocvičně GIO Semily. Zhruba od začátku dubna (podle aktuálního počasí) bude sraz na Městském stadionu v Semilech u volejbalových kabin. Dostavte se na trénink s dětmi 10-15 minut před zahájením tréninku, abychom mohli začít včas a využít celých 60 minut.

V případě jakékoli změny budete informováni alespoň den předem. Tréninky probíhají pouze ve dnech školního vyučování. Dávejte dětem s sebou vhodné oblečení a obutí včetně náhradního a dostatek tekutin! Na stadionu i v tělocvičně máme k dispozici šatnu. Případnou nepřítomnost dítěte na tréninku prosím omlouvejte.

Příměstský tábor

Příměstský tábor se koná ve dnech 04. – 06. 03. 2019 vždy od 8 do 16 hod. ve Sportovním centru v Semilech. Sraz je v 7.45 hod. u recepce SC. Přihlášky odevzdávejte na recepci SC, příp. osobně některému z trenérů. Kapacita tábora je omezena počtem 30 dětí, do 25. února 2019 jsou místa zarezervována pro děti navštěvující atletickou přípravku. Při naplnění rozhoduje o přijetí datum podání přihlášky.

  • Přihlášku, posudek o zdravotní způsobilosti (jen ti, kteří jej neodevzdali, když hlásili dítě do atletické přípravky) a fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte je nutné odevzdat nejpozději do 1. března 2019.
  • Prohlášení zákonného zástupce a plnou moc odevzdáte trenérovi první den konání příměstského tábora.

Dávejte dětem s sebou vhodné venkovní a vnitřní oblečení včetně náhradního, venkovní a sálovou obuv a lahvičku na pití!

Přihlášku a další dokumenty si můžete stáhnout na stránce ke stažení.

Platby

  • Cena atletické přípravky činí na 2. pololetí 800,- Kč + 200,- Kč na poplatky za členství v klubu pro rok 2019, tedy celkem 1000,- Kč a je splatná do 15. března 2019. Platbu je možno provést pouze převodem na účet, jako VS uveďte rodné číslo dítěte, do zprávy pro příjemce text „přípravka“.
  • Cena za příměstský tábor činí 900,- Kč a je splatná do 1. března 2019. Platbu je možno provést pouze převodem na účet, jako VS uveďte rodné číslo dítěte, do zprávy pro příjemce text „tábor“.

Číslo účtu naleznete v kontaktech.

Lékařské potvrzení

Do 15. března 2019 dodá rodič lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte dle vyhlášky MZ 391/2013 nebo jeho kopii (max. 3 měsíce starou). Pojištění dítěte při trénincích platí až od doby, kdy dítě odevzdá lékařské potvrzení svému trenérovi! Toto platí jen pro ty, kteří neodevzdali lékařské potvrzení na začátku školního roku 2018/2019. Lékařské potvrzení se bude dle platných předpisů požadovat 1x ročně, zpravidla při zahájení školního roku. Stejně tak vyšetření klidového EKG se bude požadovat 1x ročně.

Dokumenty si můžete stáhnout na stránce ke stažení.

Vedoucí kroužku

AC Turnov: Eva Hlavová
Atletický klub Semily: Eliška Vodvárková, Lenka Mifková, Lenka Havlová, Tomáš Fiala, Radek Pastyřík, Martina Mečířová

Základní informace o atletické přípravce pro 2. pololetí školního roku 2018/2019